Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Hydrangea

$240
HibiscusHibiscus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White
PRE-ORDER

Hibiscus

$240
Lemons Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lemons Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Green

Lemons

$240
Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Hydrangea

$240
Winter Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Winter Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Blue

Winter Sampler

$240
Staghorn Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Staghorn Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Sand

Staghorn

$240
Hedgerow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hedgerow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red

Hedgerow

$240
Red Coral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Sand Red Coral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Egg Blue

Red Coral

$240
Fan Coral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Egg Blue Fan Coral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Sand

Fan Coral

$240
Hellebore Midnight Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hellebore Midnight Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Hellebore Midnight

$240
Dryopteris Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dryopteris Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Dryopteris

$240
Campanula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Campanula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Campanula

$240
Lilac Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lilac Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Egg Blue

Lilac

$240
Parrot Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Parrot Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Parrot Tulip

$240
Hellebore Winter Bells Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hellebore Winter Bells Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Hellebore Winter Bells

$240
Magnolia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Magnolia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Magnolia

$240
Summer Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Summer Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Summer Sampler

$240
Anemones Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Anemones Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Grass Green

Anemones

$240
MacawMacaw Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Macaw

$240
Nautilus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Sand Nautilus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Egg Blue

Nautilus

$240
Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Dahlia

$240
Hosta Atlantis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Atlantis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Hosta Atlantis

$240
Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Pansies

$240
Christmas Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Christmas Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Bright Red

Christmas Rose

$240
Duck Pond Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Pond Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red

Duck Pond

$240
DelphiniumDelphinium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Delphinium

$240
Autumn Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Autumn Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Autumn Sampler

$240
Rocking Horse Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rocking Horse Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Rocking Horse

$240
Polypodium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Polypodium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Polypodium

$240
Cherries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cherries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Butter Yellow

Cherries

$240
RosellaRosella Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rosella

$240
Daffodils Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daffodils Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Egg Blue

Daffodils

$240
Winter Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Winter Wreath

$240
Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Rhododendron

$240
Agapanthus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Agapanthus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Agapanthus

$240
Primavera Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Primavera Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Green

Primavera

$240
Pears Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pears Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Salmon Pink

Pears

$240
Asplenium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Asplenium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Asplenium

$240
Hellebore Moondance Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hellebore Moondance Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Hellebore Moondance

$240
Bird of ParadiseBird of Paradise Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Bird of Paradise

$240
Apple Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Apple Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Apple Blossom

$240
Spiky Conch Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Egg Blue Spiky Conch Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Sand

Spiky Conch

$240
Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Lily

$240
Poinsettia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Poinsettia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Poinsettia

$240
Camellia Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Camellia Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Camellia Blossom

$240
Nasturtium Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Nasturtium Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Nasturtium Trellis

$240
Spring Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Spring Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Spring Sampler

$240
EmperorEmperor Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Emperor

$240
Woodland Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Woodland Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red

Woodland

$240
Hosta Blue Shadows Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Blue Shadows Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Hosta Blue Shadows

$240
Millefleur AutumnMillefleur Autumn Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Millefleur Autumn

$240
Pete the Parrot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pete the Parrot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White
PRE-ORDER

Pete the Parrot

$240
Monstera LeafMonstera Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Monstera Leaf

$240
Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Cornflower

$240
Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Rose

$240
The Three Birds Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design The Three Birds Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Blue

The Three Birds

$240
A Wreath of Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design A Wreath of Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

A Wreath of Roses

$240
Meadow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Meadow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red

Meadow

$240
Mermaids Comb Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Mermaids Comb Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Egg Blue

Mermaids Comb

$240
Red Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Red Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Red Poppy

$240
Hollyhock Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Hollyhock Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Hollyhock

$240
ToucanToucan Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Toucan

$240
Alister the Parrot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Alister the Parrot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Alister the Parrot

$240
Summer Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Summer Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Summer Wreath

$240
Daffodil Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daffodil Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Daffodil

$240
Sweetpea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Sweetpea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Sweetpea

$240
Oriental Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Oriental Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Butter Yellow

Oriental Lily

$240
Himalayan Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Himalayan Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Himalayan Poppy

$240
Millefleur WinterMillefleur Winter Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Millefleur Winter

$240
FrangipaniFrangipani Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Frangipani

$240
Geranium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Geranium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Geranium

$240
Apples Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Apples Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Salmon Pink

Apples

$240
Rose Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Rose Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Rose Trellis

$240
Hosta Halcyon Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Halcyon Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Hosta Halcyon

$240
Dutch Tulips Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dutch Tulips Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Yellow

Dutch Tulips

$240
Grapes Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Grapes Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Duck Egg Blue

Grapes

$240
Strelitzia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Strelitzia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Strelitzia

$240
Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Tulip

$240
Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Rose

$240
Wreath of Herbs Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Wreath of Herbs Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Wreath of Herbs

$240
Camellia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Camellia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Camellia

$240
The Pastoral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Pastoral

$240
The Cockerel Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White The Cockerel Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

The Cockerel

$240
The Contented Cat Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design The Contented Cat Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

The Contented Cat

$240
Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream

Rhododendron

$240
Pansy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pansy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Pansy

$240
Nasturtium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Nasturtium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Nasturtium

$240
Plums Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Plums Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Lime

Plums

$240
Spring Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Spring Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Blue

Spring Basket

$240
Sunflower Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Sunflower Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red

Sunflower Basket

$240
Autumn Cornucopia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Autumn Cornucopia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black

Autumn Cornucopia

$240