Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hydrangea

$240
Hibiscus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hibiscus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hibiscus

$240
Rainbow Trout Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Blue Rainbow Trout Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rainbow Trout

$240
Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hydrangea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hydrangea

$240
Peony Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Peony Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Peony

$175
Two Fat Suffolk Lambs Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Two Fat Suffolk Lambs

$240
Campanula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black Campanula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Campanula

$240
Winter Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Winter Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Winter Sampler

$240
Red Coral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Red Coral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Red Coral

$240
Hedgerow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hedgerow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hedgerow

$240
Lemons Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lemons Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lemons

$240
Magnolia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Magnolia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Magnolia

$240
Hellebore Midnight Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Hellebore Midnight Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hellebore Midnight

$240
Hosta Atlantis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Atlantis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hosta Atlantis

$240
Staghorn Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Staghorn Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Staghorn

$240
Parrot Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Parrot Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Parrot Tulip

$240
Lilac Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lilac Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lilac

$240
MacawMacaw

Macaw

$240
Dryopteris Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dryopteris Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dryopteris

$240
The Potager Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Potager Mini Kit

$90
Fan Coral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Fan Coral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Fan Coral

$240
RosellaRosella

Rosella

$240
Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dahlia

$240
Autumn Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Autumn Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Autumn Sampler

$240
Teddy Bear Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Teddy Bear Mini Kit

$90
Robin Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Robin Mini Kit

$90
Summer Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Summer Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Summer Sampler

$240
Anemones Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Anemones Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Anemones

$240
Dahlia Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dahlia Mini Kit

$90
Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pansies

$240
Christmas Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Christmas Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Christmas Rose

$240
London Pillow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design London Pillow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

London Pillow

$240
Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rhododendron

$240
Nautilus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Nautilus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Nautilus

$240
Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cornflower

$175
Poppy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Poppy Mini Kit

$90
Snow Geese Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Snow Geese Mini Kit

$90
Bird of Paradise Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Bird of Paradise Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Bird of Paradise

$240
The Frogs Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Frogs Mini Kit

$90
Winter Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Winter Wreath

$240
Primavera Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Primavera Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Primavera

$240
Agapanthus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Agapanthus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Agapanthus

$240
Hellebore Moondance Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Hellebore Moondance Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hellebore Moondance

$240
Duck Pond Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red Duck Pond Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Duck Pond

$240
Polypodium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Polypodium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Polypodium

$240
Frangipani Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Frangipani Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Frangipani

$240
Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lily

$240
Pansy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pansy Mini Kit

$90
Spiky Conch Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Spiky Conch Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Spiky Conch

$240
Sunflower Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sunflower Mini Kit

$90
Midsummer Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Midsummer Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Midsummer Bell Pull

$240
Hosta Blue Shadows Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Blue Shadows Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hosta Blue Shadows

$240
Anemone Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Anemone Mini Kit

$90
Shorthorn Ox Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Shorthorn Ox

$240
Puffins Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Puffins Mini Kit

$90
Camellia Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Camellia Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Camellia Blossom

$240
Monstera Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Monstera Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Monstera Leaf

$240
Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose

$240
Nasturtium Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Nasturtium Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Nasturtium Trellis

$240
Daffodils Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daffodils Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Daffodils

$240
Asplenium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Asplenium Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Asplenium

$240
Hearts Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hearts Mini Kit

$90
GeraniumGeranium

Geranium

$240
Brown Bear Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Brown Bear Mini Kit

$90
Spring Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Spring Sampler Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Spring Sampler

$240
The Three Birds Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Blue The Three Birds Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Three Birds

$240
Oriental Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Oriental Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Oriental Lily

$240
Hosta Halcyon Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Hosta Halcyon Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hosta Halcyon

$240
Sweetpea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Sweetpea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sweetpea

$240
Rocking Horse Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rocking Horse Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rocking Horse

$240
EmperorEmperor

Emperor

$240
Alister the Parrot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Alister the Parrot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Alister the Parrot

$240
Woodland Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red Woodland Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Woodland

$240
Hollyhock Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Hollyhock Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Hollyhock

$240
Daffodil Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daffodil Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Daffodil

$240
ToucanToucan

Toucan

$240
Apple Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Apple Blossom Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Apple Blossom

$240
Cherries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cherries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cherries

$240
Pot Marigold Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Pot Marigold Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pot Marigold

$175
Pears Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pears Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pears

$240
Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Dahlia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dahlia

$175
Lady Bird Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lady Bird

$55
Summer Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Summer Wreath Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Summer Wreath

$240
Red Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Red Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Red Poppy

$240
Pete the Parrot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pete the Parrot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pete the Parrot

$240
Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Cornflower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cornflower

$240
Freshwater Chub Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Blue Freshwater Chub Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Freshwater Chub

$240
Strelitzia (Bird of Paradise) Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Strelitzia (Bird of Paradise) Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Strelitzia

$240
A Wreath of Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White A Wreath of Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

A Wreath of Roses

$240
Beehive Trellis - Blue Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Beehive Trellis - Blue Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Beehive Trellis - Blue

$240
Pansy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pansy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pansy

$240
Mermaids Comb Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Mermaids Comb Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Mermaids Comb

$240
Rose Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Rose Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose Trellis

$240
Camellia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Camellia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Camellia

$240
Log Cabin Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Log Cabin Mini Kit

$90
Regatta Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Regatta Mini Kit

$90
Dutch Tulips Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Yellow Dutch Tulips Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Dutch Tulips

$240
Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Tulip

$240
The Contented Cat Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design The Contented Cat Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Contented Cat

$240
Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Rhododendron Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rhododendron

$240
Azalea Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Azalea

Azalea

$240
Lily Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lily Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lily Mini Kit

$90
Fall Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Fall Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Fall Bell Pull

$240
Clivia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Clivia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Clivia

$240
Rose Basket Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose Basket Mini Kit

$90
Camel Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Camel Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Camel Mini Kit

$90
Wreath of Herbs Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Wreath of Herbs Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Wreath of Herbs

$240
Poinsettia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Poinsettia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Poinsettia

$240
Animal Alphabet Rug Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Animal Alphabet Rug Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Animal Alphabet Rug

$795
Spring Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Spring Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Spring Basket

$240
The CockerelThe Cockerel Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Cockerel

$240
Garland of Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Garland of Pansies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Garland of Pansies

$175
Meadow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red Meadow Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Meadow

$240
The Mother Hen Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White The Mother Hen Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Mother Hen

$240
Animal Atlas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Animal Atlas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Animal Atlas

$995
Midwinter Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Midwinter Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White

Midwinter Bell Pull

$240
Fan Palm Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Fan Palm Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Fan Palm Leaf

$240
Easter Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Easter Bell Pull Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Easter Bell Pull

$240
Baby Wreath Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Baby Wreath Mini Kit

$90
Amaryllis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Amaryllis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Amaryllis

$240
Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Rose Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Rose

$240
Honeysuckle Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Honeysuckle Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Honeysuckle

$240
Ginger Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Ginger Lily Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Ginger Lily

$240
Echinaceas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Echinaceas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Echinaceas

$240
Bowl of Fruit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Bowl of Fruit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Bowl of Fruit

$240
Apples Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Apples Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Apples

$240
Wisteria Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Wisteria Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Wisteria

$240
The Elephant Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White The Elephant Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Elephant

$240
Sunflower Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Sunflower Basket Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sunflower Basket

$240
Patchwork Pieces Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Patchwork Pieces Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Patchwork Pieces

$240
Violets and Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Violets and Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Violets and Roses

$175
Autumn Cornucopia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Autumn Cornucopia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Autumn Cornucopia

$240
Victorian Posy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Victorian Posy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Victorian Posy

$175
Vermilion Seabass Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Blue Vermilion Seabass Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Pale Blue

Vermilion Seabass

$240
Heliconia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Heliconia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Heliconia

$240
Daisy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daisy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Daisy

$240
Snowdrops Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Snowdrops Mini Kit

$90
Iris Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Iris Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Iris

$240
Toby the Pug Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Toby the Pug Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Toby the Pug

$240
The Squirrel Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White The Squirrel Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Squirrel

$240
Auricula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Auricula Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Auricula

$240
A Posy of Violets Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White A Posy of Violets Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

A Posy of Violets

$240
The Pastoral Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Pastoral

$240
The Spotted Dog Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design The Spotted Dog Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Spotted Dog

$240
Daisy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Daisy Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Daisy Mini Kit

$90
Grapes Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Grapes Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Grapes

$240
Clematis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Clematis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Clematis

$240
Tulip Teapot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Tulip Teapot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Tulip Teapot

$240
Philodendron Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Philodendron Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Philodendron Leaf

$240
Geranium Pot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Geranium Pot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Geranium Pot

$240
Star Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Star Mini Kit

$90
Pink Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Pink Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pink

$240
Passion Flower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Passion Flower Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Passion Flower

$240
The Major Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Major Mini Kit

$90
Sweetpeas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black Sweetpeas Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sweetpeas

$240
Plums Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Plums Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Plums

$240
Cyclamen Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Cyclamen Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cyclamen

$240
Water Lilies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Water Lilies Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Water Lilies

$240
The Colonel Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Colonel Mini Kit

$90
Morning Glory Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Morning Glory Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Morning Glory Trellis

$240
Fuchsia Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Fuchsia Trellis Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Fuchsia Trellis

$240
The Palomino Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Red The Palomino Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Palomino

$240
Crocus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Crocus Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Crocus

$240
Lighthouse Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Lighthouse Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lighthouse

$40
Repeating Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Repeating Roses Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Repeating Roses

$240
Lily Ball Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Lily Ball Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Lily Ball

$175
Calathea Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Calathea Leaf Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Calathea Leaf

$240
Beach Hut Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Beach Hut Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Beach Hut

$40
Strawberries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Strawberries Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Strawberries

$240
Buddleia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Cream Buddleia Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Buddleia

$240
Vegetables Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Vegetables Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Vegetables

$240
Brindled Grouper Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Dark Blue Brindled Grouper

Brindled Grouper

$240
Anemone Pitcher Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Anemone Pitcher Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Anemone Pitcher

$240
Pansy Bowl Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Pansy Bowl Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Pansy Bowl

$240
Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Tulip Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Tulip

$240
Narcissi Pot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Narcissi Pot Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Narcissi Pot

$240
The Lion Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Black The Lion Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Lion

$240
Sailboat Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Sailboat Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Sailboat

$40
Cherub Mini Kit Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Cherub Mini Kit

$90
Yellow Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Yellow Poppy Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Yellow Poppy

$240
Carnation Jug Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White Carnation Jug Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

Carnation Jug

$240
The Cream Cat Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design Winter White The Cream Cat Needlepoint Kit Elizabeth Bradley Design

The Cream Cat

$240

Recently viewed